Portál pro podávání žádostí o vyjádření

existence sítí elektronických komunikacíPodání nové žádosti o vyjádření

Název stavby
Jméno, příjmení, titul
Název společnosti
E-mail
Telefon
Katastrální území
GPS souřadnice MAPA
Tlačítkem MAPA otevřete nové okno s mapou. Posuňte značku do místa Vašeho zájmu. Kolečkem myši lze měnit měřítko mapy.
Označení polohy v mapě nahrazuje výkres SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ.
Poznámka
Přílohy